Το Modem Festival, η Elektro Magnetik και η Boomshankar συνωμοτούν ξανά μαζί για να δημιουργήσουν ένα αυθεντικό «Momento Demento» στη βελγική πρωτεύουσα. Μια αστική εκδοχή αυτού του Φεστιβάλ, που γεννήθηκε στην όμορφη φύση της Κροατίας.

 

Lineup:

ʀᴀᴅɪᴋᴀʟ ᴍᴏᴏᴅᴢ 𝘭𝘪𝘷𝘦 (Looney Moon Records)

sʏɴᴛʜᴇᴛɪᴋ ᴄʜᴀᴏs 𝘭𝘪𝘷𝘦 (Bom Shanka Music)

ʙᴏᴏᴛʏsᴀᴛᴛᴠᴀ 𝘭𝘪𝘷𝘦 (Looney Moon Records)

ᴍᴀssᴇʀɴ (MoDem Crew)

ʀᴇᴀᴄᴛʏᴠ (Protoned Music / Elektro Magnetik)

ᴄʜᴜʟʟᴀᴄʜᴀǫᴜɪ (Elektro Magnetik / BoomShankar Prod)

ɴᴏʀɪᴏɴ (Dacru Rec)

ᴋɴᴏʙs 𝘭𝘪𝘷𝘦 (MoDem Crew)

ᴛʏsᴛɪx 𝘭𝘪𝘷𝘦 (Zenon Records)

ᴍᴏɢᴡᴀɪ 𝘭𝘪𝘷𝘦 (Transubtil Rec)

ᴘʜᴀɴᴏᴍ (C12 Brussels)

ɢᴇᴏᴍᴇᴛᴇᴋ (Boomshankar prod/Pointzero Rec)

ᴋᴏᴍᴏᴍᴏ (Boomshankar prod / Pointzero)

Τοποθεσια:
BUDA BXL
Budasesteenweg 96
1130 Βρυξελλες, Bελγιο