6-14 Σεπτεμβρίου 2023

 

Τοποθεσία: Ναύπακτος, Θέρμον, Ελλάδα

 

Line Up

Akoman 2H
Darkweb Records

Alien Ketu 2H
Absolut Shit Records

Alien Lazer Baby 1:30H
Anomalistic Records

Altura 1H
Sectio Aurea Vs Necropsycho

Arkanum 1H

Ataro 2H
Darkweb Records

Audiokidnapping 3H
Tartara Records

Bethad 2H
Enygma Music

Braindsm 2H
Zenovoid Records

Calyptratus 2H
Tartara Records

Cidra 1:30H
Independent

Crone 3H
Tartara Records

Cronoboro 2H
Tartara Records

Dark Sun 1:30 H
Kerveros & Voodoo Hoodoo Records

Dark Whisper Retro
Alice D Records

Elwood 2H
Discovalley Records

Freq36 3H
Fantazy Records

ILa Nova 2H
Tartara Records & Enygma Music

Inwuwei 1:30H
Tartara Records

Kasatka 2H
Kasatka Music

Kindzadza 3H
Osom Music

Liqcronium 2H
Tartara Records & Darkweb Records

Lorenzzo 2H
Darkweb Records

Lova 3H
Nutria Dance Records

Magnetik Sadhu 6H
Xibalba & Brejo Music Records

Maiko 3H
Nutria Dance – Anomalistic & Alice D Records

Mental Effects 3H
Tartara Records

MindKarma 1:30H
Mind Oscillation 3H
Deviant Force & Darkweb Records

MindSonus 1:30H
Patgap Records

MindZik1:30H
Necropsycho
Alice D Records

Noein2H
Darkweb Records

Nychtovatis 2H
Nychtovio Crew

Ogoun

Opus Summum 2H
Alice D Records

Oroboro 3H
Tartara – Anomalistic & Alice D Records

Osom2H
Osom Music

OtoAkuma 1H
Osom Music

Oxomo 2H
Metacortex Records

Paraponera 2H
Tartara & Nutria Dance Records

Paul Karma 3H
Deviant Force & Tartara Records

Penurna 1:30H
Enygma Music

Periergos1:30H
Independent

Phagos Sonus1:30H
Patgap Records

Psykovsky 5H
Psykovsky Music

Psyonic 1:30H
Phrenetic Tales & Cyberbay Records

Sectio Aurea 4H
Argot Digama Music

Setu Ketu 6H
Labyrinth Crew

SharkFace 1:30H
Anomalistic Records

Tetraktyz 2H
Enygma Music

Transdsm 3H
Zenovoid Records

Traumaticoma 2H
Tartara Records & The Endless Knot

Treant,5H
Enygma Music

Tzu-Jan 3H
Sacred Sound – Hyprid & Interaural Records

Umber Sonus 2H
Patgap Records

Umber Vamber 2H
Patgap Records

Urbek 1:30H
Independent

Warhead 1:30H
Underground Experience & Electronic High

Will O Wisp 3H
Osom Music

Yamaraja 2H
Tartara & Wachuma Records

Zabaero Project 2H
PsyUnity Music & Kunayala Records

ZigzaX 2H
Metacortex Records

ZiKarma 1:30H

Zik on Polyphonia Tribute 2H

Zik Retro